سنگ

حال که هستم سنگ بر دلم میزنید....

وقتی که رفتم سنگ برسنگم میزنید.....

دلم برای دستهایتان میسوزد که همدم سنگ اند

/ 3 نظر / 25 بازدید
رضا

سلام با یک شعر جدید به روز هستم...[لبخند]

فرهود

شیرین عزیز این شعر بسیار اثر گذار و زیباست