شعر چهارم

کل دلرایی ات اگر دلی شکسته باشد .....

دوس داری تا ته جاده دنیا بروی و از خدا بپرسی چرا؟

وانقدر تکرار میکنی و بی جواب میمانی ....

که خدا اندازه تنهایی ات بزرگ می شود.

آنوقت خدا در درون تو می گرید.......

واشک تمام جواب تو میشود که خودش یک سوال است

/ 1 نظر / 24 بازدید
سیاوش

چه دل تنگی داشتی ولی قشنگ بود