زمستان

نام اثر:پنجره

 

دارم یک لیوان فکر سر می کشم...پراز دانه های انار..

که زمستان کف دستم جا می شود!

پنجره باز است..می پرسم کدام یک خیال است؟

فصل نگاه من یا برفی که می بارد؟

دستان درخت حیاط پر از گنجشک شده!

مانده ام داته هایی که برایشان می ریزم پایبندشان کرده

یا آنها هم مثل من خیالاتی شده اند؟؟؟

/ 0 نظر / 19 بازدید