خدا نخواست

برای تو سخت نیست...

بزن به کوچه دلم باران عاشقی را....

خیالت تخت من دیگر عاشق نمیشوم...

بزن که نگویند خدا نخواست...

خدا...از اینهمه حرف پشت سرت خسته ام...

بزن باران که من چترم را برداشته ام......

                                                                          ش.ز@

/ 0 نظر / 20 بازدید